De rouw van Angela

Oh man.
Ik mis het.

Samen
spelen
in de band.

Ik zingen
jij op gitaar.

Na avonden vol geluid
over stille wegen
weer naar huis.

Samen
in de auto.

Dat mis ik wel het meest.

Wij samen.

Terug naar overzichtspagina of naar de rouw van: