Kwetsbaar.

Voor mijn project ‘Kwetsbaar’ heb ik een oproep gedaan aan mensen die zich kwetsbaar wilden laten portretteren. Drieëndertig mensen hebben hierop gereageerd. In vijf weken tijd heb ik iedereen ontmoet, gesproken en op de foto gezet. Bij ieder portret heb ik een tekstje geschreven om de kijker een beetje te sturen in wat hij of zij ziet.